Algemene voorwaarden


1. Alle prijzen vermeld op de site  zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland, Duitsland  en BelgiĆ«.
Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.
2. Mega-com.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.                                                                                                                                                           
3. Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Mega-com.nl.
4. Alle leveringen geschieden  per Ideal of onder vooruitbetaling.
5. Beschadigde goederen dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
6.Mega-com.nl  draagt nimmer verantwoording voor de retour zending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
7. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze franco zijn retour gezonden.
8. De geleverde goederen heeft u op zicht voor een periode van 14 dagen na ontvangst. Bent u niet tevreden om wat voor reden dan ook, dan mag u de goederen retourneren mits deze in originele verpakking en onbeschadigd zijn. Het geld wordt na ontvangst van de goederen zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw bankrekening terug gestort. De in rekening gebrachte verzendkosten worden in mindering gebracht. 
9. Mega-com.nl is niet aansprakelijk  voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen
10. Leveringstermijn van 30 dagen, daarna mag de klant de order annuleren, mits anders afgesproken

Garantievoorwaarden:

Mega-com geeft 2 jaar garantie op al haar producten (behalve inruil en refurbished apparatuur). Deze garantie omvat fabricage en/of materiaalfouten. Onder de volgende voorwaarden verklaart Mega-com zich bereid, mochten dergelijke fouten zich binnen de garantietermijn voordoen, het desbetreffende product op haar kosten te vervangen, dan wel te repareren, zulks ter beoordeling van Mega-com:

1. Binnen veertien dagen na ontdekking van het defect dient het desbetreffende product vergezeld van een geldig aankoopbewijs, franco te worden geretourneerd aan de leverancier.

2. Uitgesloten van garantie zijn defecten, veroorzaakt door brand, ongeval, misbruik, slijtage, verwaarlozing, onjuiste af regeling of reparaties anders dan welke door Mega-com zijn verricht, schade door onjuiste installatie, modificatie en gebruik van het apparaat op een manier die in strijd is met technisch en/of veiligheidsnormen.

3. Bij modificatie of reparatie door anderen dan Mega-com of personen die door haar gemachtigd zijn, vervalt het recht op garantie.

4. Door de garantie worden uitsluitend gedekt kosten gemaakt door arbeidsloon en te vervangen onderdelen. Het vervoer van en naar de koper wordt niet door garantie gedekt.

5. Mochten defecten zich buiten de garantietermijn voordoen, verklaart Mega-com zich bereid onder billijke berekening van arbeidsloon en onderdelen en eventueel bijkomende kosten, het product te herstellen, mits het product niet door anderen dan Mega-com of personen die door haar gemachtigd zijn, is gemodificeerd of gerepareerd, dan wel een poging hiertoe word ondernomen.